Free Shipping To Hong Kong/Macau For Order Over HKD350
Ship Worldwide
| EN
Free Shipping To Hong Kong/Macau For Order Over HKD350
Ship Worldwide
Cart 0
Lucky Big Cat | 招財大貓 手工香氛蠟燭
Lucky Big Cat | 招財大貓 手工香氛蠟燭

Lucky Big Cat | 招財大貓 手工香氛蠟燭

Regular price $21.00 $21.00 Unit price per
Free shipping to Hong Kong/Macau for order over HKD350.
Free shipping to other countries, refer to here for details.

Description

拜年時唔想親戚成日問你搵幾多?
呢罐<招財大貓>可以幫到你,親戚行入屋聞到你全屋都係錢味都無嘢好問啦!
唔想太張揚嘅話,都可以當立體利是派比人,比起收利是更開心啦🥳

另外我地仲有個<招財大貓>免運費優惠比大家過虎年,
由現時到1月28日,訂單裡有一罐<招財大貓>就可以享有免運費。

 

氣味:$$$
燃點時間: 30 小時
淨重:140g
主要成份:大豆蠟、椰子蠟,植物油
產地:香港手工製作

為了達到最佳使用效果並避免蠟燭中央出現凹陷,請燃點至蠟燭表面完全融化。